Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Šaunamieji ginklai namuose – ką būtina žinoti?

seifaiŠaunamieji ginklai gali būti naudojami įvairiems tikslams, pvz., sportui, laisvalaikiui, savigynai ir pan. Deja, daugelis žmonių pamiršta, kad bet kuriuo atveju ginklo turėjimas reiškia atsakomybės prisiėmimą – turėdami ginklą rizikuojate ne tik savo, bet ir savo draugų bei artimųjų sveikata. Siekiant užkirsti kelią bet kokioms galimoms nelaimėms, būtina laikytis įstatymo numatytų taisyklių.

Viena iš pagrindinių šaunamojo ginklo savininko pareigų yra užtikrinti, kad ginklas būtų laikomas saugiai, t. y. specialiame seife. Seifas ginklui turi atitikti šiems gaminiams keliamus reikalavimus: šaunamieji ginklai ir šaudmenis turi būti laikomi gyvenamojoje patalpoje, metaliniame seife, kuris būtų pritvirtintas prie sienos ar grindų taip, kad seifu ar jame esančiu turtu negalėtų pasinaudoti kiti asmenys. Seifas ginklui privalo turėti storas sieneles, t. y. jos turi būti bent 3 milimetrų storio. Deja, vis dar pasitaiko atvejų, kai šaunamieji ginklai yra laikomi neužrakintame ar nesaugiame seife, seifo raktai pakabinami matomoje ir puikiai pasiekiamoje vietoje arba ginklai numetami bet kur – ant spintelės, ant sofos arba paliekami automobilyje, grįžus iš medžioklės.

Policijos pareigūnai privalo kartą per penkerius metus patikrinti, ar šaunamasis ginklas yra laikomas tinkamai (padidėjusios rizikos atveju, apsilankymai gali būti dažnesni). Nustačius minėtosios tvarkos pažeidimus, ginklų savininkams yra taikomos piniginės baudos. Be to, pažeidimams kartojantis, iš asmens gali būti atimtas ne tik ginklas, bet ir leidimas jį turėti. Priklausomai nuo pažeidimo, leidimas gali būti panaikintas nustatytam terminui arba, įvykdžius nusikaltimą, pvz., sužeidus žmogų, – visam gyvenimui.

Šaunamųjų ginklų savininkams draudžiama ginklą nešiotis su savimi, jei asmuo neturi specialaus leidimo, ginklo negalima neštis ir neblaiviam ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusiam asmeniui. Visais atvejais yra draudžiama nešiotis parengtą šaudyti ginklą. Be to, ginklo savininkas negali neštis ginklo matomoje vietoje, t. y. aplinkiniai negali suprasti, kad šalia jų – ginkluotas asmuo. Šaunamųjų ginklų reikia vengti ir masiniuose renginiuose.

Šaunamieji ginklai turi būti naudojami atsakingai. Jais negalima grasinti tiesioginio pavojaus nekeliantiems asmenims. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas numato, kad ginklo panaudojimas nelaikomas prieštaraujančiu žmogaus teisėms, jei jis naudojamas tuo metu, kai tai yra neišvengiamai būtina, pvz., ginantis ar ginant kitą asmenį, savo ar kito žmogaus nuosavybę. Asmuo gali apsiginti ginklu nuo tiesiogiai jam ar kitam žmogui gresiančio pavojingo kėsinimosi, jei šis pavojus negali būti pašalintas kitomis priemonėmis. Ginklo panaudojimas galimas ir tuo atveju, jei juo padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios buvo siekta išvengti. Prieš panaudojant šaunamąjį ginklą, privaloma įspėti asmenį, prieš kurį ginklas bus naudojamas. Ši nuostata nėra taikoma tik tuo atveju, kai dėl susidariusių aplinkybių įspėti nusikaltėlį yra neįmanoma arba kai delsimas kelia rimtą pavojų ginklo savininkui ar kito žmogaus sveikatai bei gyvybei. Įstatymai numato, kad šaunamojo ginklo panaudojimas neturi padaryti žalos trečiųjų asmenų gerovei ir jų sveikatai.

123456